EHITUSLIIV

Ehitusliiv on kvaliteetne liiv, mis ei sisalda kruusa, kive jms ning milles puudub orgaanika. Ehitusliiv on hea materjal erinevate ehitusega seotud tegevusteks, sh tsemendi ja mördi valmistamiseks, betooni täiteks, teedeehituseks, sillutiste rajamiseks jpm.

TÄITELIIV

Täiteliiv sobib hästi kohtadesse, kus liiva kvaliteet ei oma nii suurt tähtsust, kuna võib sisaldada looduslikke kive, orgaanikat jms. Täiteliiva võib kasutada näiteks vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrasside täiteks ja haljastusel teede ning platside aluse täitematerjalina.

LOODUSLIK KRUUS

Looduslikku kruusa iseloomustab väikeste kiviterade ja suuremate kivide kooslus. Seda kasutatakse enamasti tee-ehitusel tee aluspõhja rajamisel ning täitematerjalina.

PURUSTATUD KRUUS

Purustatud kruus saadakse loodusliku kruusa purustamise tulemusel. See sobib hästi kruusatee kattekihi ehitamiseks või taastamiseks.

KILLUSTIK 32-63MM FRAKTSIOONIGA

Tegemist on jämeda killustikuga terasuurusega 32-63 mm. See sobib kasutamiseks tee-aluste ehitusel ja kohtades, kus võib ette tulla vajumist ning on nõutud suur kandevõime.

KILLUSTIK 16-32MM FRAKTSIOONIGA

Tegemist on nö keskmise suurusega killustikuga, mille terasuurus on 16-32 mm. Seda kasutatakse samuti betoon- ja asfaltsegude tootmiseks ning teedeehitusel, aga ka vundamentide ja sillutiste ehitamisel ning dreeniva kihina hoonete ümber.

KILLUSTIK 8-16MM FRAKTSIOONIGA

Tegemist on peenkillustikuga, mille terasuurus on 8-16 mm. See sobib näiteks betoon- ja asfaltsegude tootmiseks, tee-ehituses kiilumiskihiks jämedama killustiku peal, sillutise aluspinnaseks ning platside ja jalgradade kattematerjaliks.

SÕELMED 0-7MM FRAKTSIOONIGA

Müüme paekivisõelmeid, mida saab kasutada näiteks teedeehituses täitematerjalina liiva asemel filtratsiooni mitte nõudvates konstruktsioonides.